Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Een jaar tijd om uw erfenisplanning onder de loep te nemen (DT)

Hebt u al een schenking gedaan of een testament opgesteld? Dan hebt u een jaar de tijd om in te grijpen als het nieuwe erfrecht uw erfenisplanning in de war zou sturen. 'Eindelijk baas over je eigen erfenis.' Zo revolutionair is het nieuwe erfrecht dat momenteel in wetteksten wordt gegoten volgens initiatiefneemster Carina Van Cauter (Open VLD). De ambitie is die teksten in de zomer in het Belgisch Staatsblad te publiceren, zodat de nieuwe regels een jaar later in werking treden.

Lees meer

Demir wil extra maatregelen tegen genitale verminking en vraagt hulp van artsen (Knack)

Daarnaast voorziet het voorstel in een verplichte registratie van genitale verminking in het medisch dossier. Een betere en meer accurate registratie moet helpen een gerichter beleid te voeren om de praktijk te voorkomen en bestrijden. Het wetsvoorstel kreeg intussen de steun van Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en Carina Van Cauter (Open Vld).

Lees meer

Wie bemiddelt met fiscus kan niet door hem worden aangepakt (DT)

Wie via een bemiddelingsprocedure een geschil met de fiscus probeert op te lossen, kan niet langer tegelijkertijd door de fiscus worden aangepakt. Dat staat in een wetsvoorstel van Carina Van Cauter (Open VLD) en Roel Deseyn (CD&V) dat gisteren in de Kamercommissie Financiën werd goedgekeurd.

Lees meer