Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Mijn kind heeft recht op een familienaam (DM)

Alice Tijssen beviel na 38 weken zwangerschap van een doodgeboren jongetje. Om haar Daan en andere Daantjes officieel te kunnen erkennen, begon ze afgelopen weekend een petitie. Een actie die meer dan nodig is, want politiek zit het dossier muurvast. Met veel onbegrip kijkt Alice Tijssen naar wat zich op het politieke toneel afspeelt. Al jaren palaveren de politici over een erkenning voor doodgeboren kinderen. Maar een consensus is er nog altijd niet.
 

Lees meer

Ook seponering moet straks automatisch in databank (DS)

In 2016 werd 1 op de 6 terrorismedossiersgeseponeerd. In de praktijk betekent dat al te vaak dat er ook geen opvolging meer is, zegt Open VLD. Het federaal parket opende vorig jaar 253 terrorismedossiers. Daarvan werden er 41 geseponeerd - één op de zes dus. De jaren voordien ging het respectievelijk om 30, 43 en 28 seponeringen. Er zijn verschillende redenen om te seponeren, voornamelijk het ontbreken van misdrijven of van voldoende bewijzen, maar ook het feit dat de dader onbekend of overleden is bijvoorbeeld. Open VLD Kamerlid Carina Van Cauter sprokkelde de gegevens bijeen via een parlementaire vraag.

Lees meer

Statuut voor pleegouders krijgt stilaan vorm (DM)

Het statuut voor pleegouders komt alweer een stap dichterbij. De Kamercommissie Justitie heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat hun rechten en plichten vastlegt. Het statuut, dat twintig jaar op zich heeft laten wachten, maakt duidelijke afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk. Nu moet de plenaire Kamer nog haar fiat geven.

Lees meer