Update COVID-19 (Coronavirus)

Update Belgian Cycling Corona

UPDATE 04.05.2020 (14h00)

Interfederale Coördinatiecel wacht de instructies van de Nationale Veiligheidsraad af

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, FCWB en Cycling Vlaanderen – wacht op de instructies van de Nationale Veiligheidsraad wat betreft de organisatie van sportwedstrijden. Nadien kan aan de slag gegaan worden met het mogelijk hervatten van georganiseerde trainingen en wielerorganisaties (competitie en recreatie) in het vooruitzicht.

Alle andere lopende maatregelen blijven ondertussen gewoon van kracht. Fietsen blijft dus toegelaten onder volgende voorwaarden (uitgebreid sinds 4 mei 2020):

Alleen;
In het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;
En/of in het gezelschap van maximum twee andere personen, met respect van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Wat betreft de identiteit van de ‘twee andere personen’: dat moeten steeds dezelfde mensen zijn.

De clubs, renners én recreatieve fietsers hebben – wat betreft uitstappen, individuele en clubtrainingen – de richtlijnen van de instanties tot dusver correct opgevolgd. Waarvoor onze dank. Wij rekenen verder op hun samenwerking, zodat de afbouw uit de lockdown niet verstoord – lees: vertraagd – wordt.

UPDATE 27.04.2020 (15h00)

Beslissing over wielercompetities verschuift naar 4 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige vrijdag aan dat de toekomst van de sportcompetities op korte termijn wordt verduidelijkt. Dus wacht de Interfederale Coördinatiecel op hun beslissing vooraleer zelf aan de slag te gaan met het oog op het mogelijk hervatten van wielercompetities.

Wat nu al vaststaat is dat - parallel aan de beslissing die eerder al over de competities werd genomen – alle recreatieve organisaties tot en met 30 juni geschrapt worden.

Alle andere lopende maatregelen blijven ook tot en met die datum van kracht.

De Interfederale Coördinatiecel – een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling, FCWB en Cycling Vlaanderen – beklemtoont in afwachting van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad nogmaals dat het van het allergrootste belang is dat clubs, renners én recreatieve fietsers voor uitstappen, individuele en clubtrainingen de richtlijnen van de instanties strikt blijven opvolgen, zodat een mogelijke heropstart van het maatschappelijke leven (sociaal en economisch) niet belemmerd of vertraagd wordt.

Wij wijzen er tegelijk op dat élke vorm van wielerwedstrijden – zoals die bepaald zijn in het Koninklijk Besluit – verboden zijn en blijven. Dat geldt ook voor competities met een tijdsopname. De Interfederale Coördinatiecel distantieert zich dan ook van de vandaag aangekondigde en niet-vergunde tijdrace van 1 mei. Dat een dergelijke organisatie zou plaatsvinden in een periode waarin van de bevolking zware offers worden gevraagd is zonder meer ongepast.

Belgian Cycling

06_KBWB_EXTERN_LOGO_KLEUR

Als dochter van een wereld- en Belgisch kampioen wielrennen zit de wielermicrobe van jongsafaan bij Carina in het bloed. Een microbe die nooit is verdwenen want met haar koersende zoon Frederik werd ze zelf een echte wielermama. Momenteel is ze bij Belgian Cycling, de Belgische wielerfederatie, juridisch adviseur met raadgevende stem toegevoegd aan het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Daarnaast is ze ook voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen. 

Neem zeker een kijkje op de website van Belgian Cycling voor alle informatie omtrent het Belgische wielrennen.

 

 

Cycling Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Logo Cycling Vlaanderen afdeling Oost-Vlaanderen

 

In 2019 werd Carina verkozen als voorzitter van Cycling Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen. Het is voor Carina een enorme eer om voorzitter te mogen zijn van de afdeling Oost-Vlaanderen omdat Oost-Vlaanderen nog steeds dé wielerprovincie bij uitstek is. Met maar liefst 19.647 aangesloten fietsers en 452 clubs is Oost-Vlaanderen de absolute primus in heel België. Als voorzitster wil ze zich graag inzetten voor een volwaardig en kwalitatief wedstrijdaanbod en dit zowel voor jong en oud, man of vrouw. Daarnaast blijft ze ook inzetten op meer meisjes/vrouwen op de fiets want is koers niet altijd mooier als er vrouwen/meisjes aan de start staan?

Meer informatie over de werking van Cycling Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen, kan u hier vinden.