Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Wil vlottere rekrutering (HN)

John D'Hondt geeft na een ambtstermijn van 14 jaar het voorzitterschap van de Oost-Vlaamse afdeling van Belgian Cycling door aan Carina Van Cauter (56). De volksvertegenwoordiger is al langer vertrouwd met het wielrennen.
“Ik ben de dochter van een wielrenner en ben de moeder van een zoon die koerst. Sinds 2014 ben ik ook adviserend lid van het dagelijks bestuur van Belgian Cycling, sinds 2017 maak ik ook deel uit van de disciplinaire arbitragecommissie van de UCI.

Lees meer

Minder naar Nederland voor abortus (DM)

Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) gelooft dat het aantal vrouwen dat naar Nederland moet in de toekomst nog zal verminderen. Ze verwijst daarvoor naar de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. De abortuswet is niet alleen uit het strafwetboek gehaald, de toegang tot abortus is ook een klein beetje ruimer geworden.

Lees meer

Overheid mag de problemen niet nog groter maken (DS)

'De problemen waren ons bekend', zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD), die mee de basis legde voor de wetswijzigingen waarnaar Van Overtveldt verwijst. Zij spreekt van een tweesporenaanpak. Zo heeft de minister van Financiën zijn administratie nadrukkelijk de opdracht gegeven om bij het opstellen van afbetalingsplannen rekening te houden met de individuele situatie van de belastingplichtige.

Lees meer