Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Stakende cipiers kosten 3 miljoen euro (DM)

De krant baseert zich op cijfers die Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). In totaal waren er vorig jaar 257 stakingsdagen in de gevangenissen, waarvan 139 in de Vlaamse, 91 in de Waalse en 27 in de Brusselse. De uitschieter was de gevangenis van Merksplas die 38 stakingsdagen kende, en waarbij meer dan 1.800 politieagenten moesten inspringen.

Lees meer

Parlementairenrapport

4,5/5

Behoorde tijdens de vorige regeerperiode al tot de beste parlementsleden en bewees dat ook deze termijn. Al denken de headhunters van de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur daar duidelijk anders over. Uitstekende jurist, sterkhouder van de commissie Justitie en heeft een fijne neus voor nieuws en media. Botste af en toe met justitieminister Koen Geens en wordt niet door iedereen als een teamspeler gezien.

Politicus groet de Ronde (DS)

'Natuurlijk komen politici buiten om gezien te worden, en vandaag misschien iets meer dan anders', zegt Carina Van Cauter (Open VLD). 'Maar als je hier komt om campagne te voeren, zou je wel eens averechtse reacties kunnen krijgen. De mensen zien daar snel doorheen.

Lees meer