Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Regering onverzettelijk in conflict met cipiers (DT)

'We hebben genoeg gedaan om aan de eisen van de cipiers tegemoet te komen. We moeten doorzetten', zegt Carina Van Cauter (Open VLD). Volgens haar kan de politie tijdens lange stakingen haar kerntaak niet uitvoeren en komen de rechten van de gedetineerden in het gedrang.

Lees meer

Wettelijk samenwonen beetje meer trouwen (HLN)

Als één van de wettelijk samenwonende partners overlijdt, heeft de andere partner vandaag enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Standaard is het de familie die alles erft. Als je partner geen bloedverwanten of erfgenamen heeft, gaat de erfenis naar de staat. "In de toekomst zal de erfenis in dat geval automatisch naar de langstlevende partner gaan", legt Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter uit.

Lees meer

Erflaters krijgen meer tijd om erfenis te plannen (DT)

Toch talmt u beter niet te lang. 'Want als u op 30 september 2018 zou overlijden en u geen verklaring tot behoud hebt afgelegd, moet de notaris de nieuwe waarderingsregels toepassen op de eerder gedane schenkingen', waarschuwt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter.

Lees meer