Carina Van Cauter

Carina laat van zich horen

Als effectief lid van de Kamercommissies Justitie en Financiën, en effectief lid van de opvolgingscommissie Seksueel misbruik, duikt Carina regelmatig op in de pers. Onderstaand kan u een overzicht vinden van haar eigen persberichten en de artikels waarin zij verscheen.

Geens repressiever dan hij zelf wil (DS)

De MR van premier Charles Michel steunt de volledige regeringsbeslissing, maar de felste oppositie kwam van coalitiepartners NVA en Open VLD. 'Een rechter moet altijd de mogelijkheid hebben om een gevangenisstraf op te leggen', zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD). 'Een gevangenisstraf heeft ook een functie als signaal naar de betrokkene en de maatschappij. Een straf moet een straf blijven.'

Lees meer

Gerecht nam stalking nog nooit zo serieus (DT)

Open VLD-Kamerlid Carina van Cauter, die de cijfers opvroeg bij de minister van Justitie, is tevreden dat het gerecht steeds vaker zijn verantwoordelijkheid opneemt in dit soort zaken. 'We hebben het gerechtelijk optreden tegen pesterijen vergemakkelijkt in 2016, door de wet te wijzigen zodat slachtoffers niet langer zelf een klacht moesten indienen.

Lees meer

Modernisering abortuswet is wel belangrijke stap vooruit (DM)

Er is de laatste dagen al heel wat inkt gevloeid over het bereikte akkoord dat abortus uit het strafwetboek haalt. Volgens de bisschoppen van de katholieke kerk gaat dit veel te ver. Voor vele progressieven gaat de modernisering van de abortuswet niet ver genoeg. Volgens ons is dit opnieuw een belangrijke stap voorwaarts. Zo gaat het altijd met ethische vooruitgang. Of het nu over homorechten, euthanasie of abortus gaat. Stap voor stap kreeg ons land de meest liberale wetten die het zelfbeschikkingsrecht van het individu ten volle respecteren.

Lees meer