2007 - heden
Carina Van Cauter Carina Van Cauter Carina Van Cauter

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 10 juni 2007 werd Carina van op de tweede plaats van de Oost-Vlaamse Kamerlijst verkozen met 18.294 voorkeursstemmen (goed voor een 15e plaats op de 248 kandidaten). In 2010 bevestigde zij haar mandaat en dit met 17.769 voorkeursstemmen (goed voor een 13e plaats op de 291 kandidaten). Na uitstekende parlementairenrapporten in onder andere de Standaard en De Morgen werd ze afgelopen verkiezingen herverkozen met 24.945 voorkeursstemmen. Op 19 juni legde ze de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor haar derde legislatuur als Kamerlid.

2000 - 2007
Carina Van Cauter Carina Van Cauter Carina Van Cauter

Provincieraad
Oost-Vlaanderen

Vanaf 2000 zetelt Carina als provincieraadslid in de provincie Oost-Vlaanderen. In 2004 volgt ze Georges De Langhe op als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen met de bevoegdheden milieu, communicatie en toerisme. Toen zij op 8 oktober 2006 de verpletterende score van 7.772 voorkeurstemmen (goed voor 51% van de stemmen te behalen in haar kanton) behaalde, was zij de evidente keuze om terug deel uit te maken van de deputatie. Met de bevoegdheden sport & centrum Ronde van Vlaanderen, stedenbouw en personeel werd nogmaals bevestigd dat Carina Van Cauter uw vertrouwen waard is.